นอกจากความชื้นที่เกิดขึ้นภายในตู้คอนเทนเนอร์ระหว่างการขนส่งทางทะเลแล้ว ความชื้นยังสามารถเกิดขึ้นได้ภายในบรรจุภัณฑ์ของสินค้า เราสามารถป้องการความชื้นนี้ได้ โดยการนำผลิตภัณฑ์ดูดความชื้นไปวางไว้ภายใน เพื่อป้องกันการควบแน่นของน้ำภายในบรรจุภัณฑ์ของสินค้า

Basic Dry เป็นผลิตภัณฑ์ดูดความชื้นในซองขนาดต่างๆ สำหรับการใช้งานภายในบรรจุภัณฑ์ที่มีขนาดแตกต่างกัน สามารถดูดความชื้นได้มากและดูดความชื้นอย่างรวดเร็ว บรรจุในซองที่ทนทานต่อการฉีกขาด และป้องกันการรั่วไหลของความชื้นที่ดูดไปแล้ว สามารถใช้ได้กับสินค้าทุกชนิด

 

คุณประโยชน์ของ Basic Dry

  • ดูดความชื้นได้อย่างรวดเร็ว (ก่อนที่จะเริ่มเกิดการควบแน่น)
  • ดูดความชื้นได้มากถึง 100%
  • ใช้งานง่าย มีหลายขนาดในเลือกใช้งาน
  • เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  • ทิ้งเป็นขยะปกติ
  • บรรจุใน Tyvek + Laminated PE-PP ปลอดปัญหาการรั่วซืม
  • สามารถใช้กับอาหารและยา (ใบอนุญาต – อยู่ระหว่างการอนุมัติ)

 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์