GKD SeaCont

เป็นที่ทราบกันดีโดยทั่วไปว่า การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอย่างปัจจุบันทันด่วน ระหว่างการขนส่งทางทะเลสามารถทำให้เกิดความชื้นในปริมาณมากภายในตู้คอนเทนเนอร์และนำไปสู่การควบแน่น ซึ่งหยดน้ำจากการควบแน่นนี้ จะก่อให้เกิดความเสียหายกับสินค้าที่บรรจุอยู่ภายในตู้เทนเนอร์ ซึ่งจะไปสู่ข้อร้องเรียนจากลูกค้าปลายทาง หรืออาจจะไปสู่การสูญเสียลูกค้าในที่สุด

GKD SeaCont ผลิตภัณฑ์ดูดความชื้นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นวิธีป้องกันความชื้นและการควบแน่นที่มีประสิทธิผล เหมาะสำหรับสินค้าทุกประเภทที่บรรจุภายในตู้คอนเทนเนอร์ เช่น ข้าว กาแฟ โกโก้นมผง เครื่องจักร เครื่องใช้ในครัวเรือน อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเลคโทรนิค ฯลฯ

 

คุณประโยชน์ของ GKD SeaCont

  • ดูดความชื้นได้อย่างรวดเร็ว (ก่อนที่จะเริ่มเกิดการควบแน่น)
  • ดูดความชื้นได้มาก 80%
  • บรรจุในถุง Non-woven พร้อมตะขอแขวน ใช้งานง่าย
  • เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถใช้กับสินค้าประเภท Organic Agriculture
  • ทิ้งเป็นขยะปกติ
  • ไม่มีการรั่วซึม (แม้ว่าจะอิ่มตัวแล้ว)

 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์