GKD Gel Strips

เราทราบดีว่า การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอย่างฉับพลัน ระหว่างการขนส่งสินค้าทางทะเลสามารถทำให้เกิดการควบแน่นภายในตู้คอนเทนเนอร์และปัญหาความชื้น ซึ่งจะนำไปสู่การเสียหายของสินค้า การเรียกร้องค่าเสียหาย หรือการสูญเสียลูกค้า

แต่ในบางครั้ง สินค้าจะถูกบรรจุในตู้คอนเทนเนอร์จนแทบจะเต็มถึงขอบทุกด้าน ดังนั้น จึงไม่มีที่ว่างสำหรับที่จะวางผลิตภัณฑ์ดูดความชื้นขนาด 1 กิโลกรัม เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาด้านพื้นที่ และตอบโจทย์ของลูกค้าที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ดูดความชื้น GKD จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Gel ขึ้นมา

GKD Gel ผลิตจากวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเป็นผลิตที่มีประสิทธิผลในการป้องกันปัญหาด้านความชื้นและการควบแน่นของน้ำ เหมาะสำหรับใช้ในตู้คอนเทนเนอร์บรรจุสินค้าทุกชนิด เช่น ข้าว กาแฟ โกโก้แป้ง พริกไทย นมผง ถั่ว เครื่องปรุง เมล็ดพลาสติก เครื่องจักร เครื่องใช้ในบ้าน เครื่องไฟฟ้า สิ่งทอ แก้ว ผงซักฟอก ฯลฯ

 

คุณประโยชน์ของ GKD Gel

  • ดูดความชื้นได้อย่างรวดเร็ว (ก่อนที่จะเริ่มเกิดการควบแน่น)
  • ดูดความชื้นได้มากถึง 360%
  • แผ่นบางประหยัดพื้นที่การติดตั้ง และใช้งานง่าย
  • เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  • ทิ้งเป็นขยะปกติ
  • บรรจุใน Tyvek + Laminated PE-PP ไม่มีการรั่วซึม

 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์