ซิลิกาเจล (Silica Gel) คืออะไร

ซิลิกาเจลเป็นผลิตภัณฑ์ดูดความชื้นชนิดหนึ่งซึ่งพบการใช้ทั่วไป แต่ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานในการส่งขนส่ง เนื่องจากซิลิกาเจลดูดความชื้นได้เพียง 25-30% ของน้ำหนักตัว อิ่มตัวเร็ว จึงทำให้สินค้ามีความเสี่ยงสูงต่อความชื้นหากช่วงระยะเวลาการขนส่งนาน

 

ผลิตภัณฑ์ดูดความชื้นคืออะไร

ผลิตภัณฑ์ดูดความชื้น คือ ผลิตภัณฑ์ที่มีความสามารถที่จะดึงไอน้ำออกจากอากาศ ซึ่งจะป้องกันการควบแน่นของไอน้ำภายในกล่องบรรจุภัณฑ์ของสินค้า หรือภายในตู้คอนเทนเนอร์บรรจุสินค้า

 

ความชื้นสัมพัทธ์ (rH – Relative Humidity) คืออะไร

ความชื้นสัมพัทธ์คือ ปริมาณของความชื้นในอากาศ ซึ่งวัดเป็นร้อยละของความขื้นในอากาศ ยิ่งความชื้นในอากาศยิ่งมาก ค่าความชื้นสัมพัทธ์ก็จะยิ่งสูง หากอากาศแห้ง (มีความชื้นน้อย) ค่าความชื้นสัมพัทธ์ก็จะต่ำ ค่าความชื้นสัมพัทธ์ที่ 100% คือ จุดควบแน่น

 

ความชื้น…อุปสรรคในการขนส่งสินค้า

ความชื้นภายในตู้คอนเทนเนอร์หรือบรรจุภัณฑ์ เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า เมื่อสภาพอากาศมีเปลี่ยนแปลงระหว่างการขนส่ง ความชื้นในอากาศจะควบแน่นกลายเป็นหยดน้ำและก่อให้เกิดปัญหามากมายกับสินค้า เช่น เชื้อรา การกัดกร่อน สนิม สลากสินค้าลอกหลุด กล่องเปียกและบุบ การลัดวงจรไฟฟ้า ฯลฯ

 

การเลือกใช้งานผลิตภัณฑ์ดูดความชื้น

ผลิตภัณฑ์ดูดความชื้นมีมากมายหลายยี่ห้อ ซึ่งผลิตจากสารแตกต่างกันไป เช่น ซิลิกาเจล ดินธรรมชาติ แคลเซียมคลอไรด์ ฯลฯ และมีลักษณะการบรรจุที่หลายหลายเช่นกัน  ผู้ใช้งานควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสินค้า โดยดูจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้

  • ความชื้นของสินค้า (wet load หรือ dry load)
  • ชนิดหีบห่อของสินค้า และลักษณะการบรรจุใส่ตู้คอนเทนเนอร์
  • ขนาดของหีบห่อ
  • ระยะเวลาการขนส่ง
  • ฤดูกาลการขนส่ง

ผู้ใช้งานควรเลือกผลิตภัณฑ์ดูดความชื้นที่มีมาตรฐาน ใช้งานง่าย ไม่ได้ผลิตจากสารเคมีที่เป็นพิษหรือต้องห้าม (ตามกฎข้อบังคับของประเทศปลายทาง) ผลิตภัณฑ์ดูดความชื้นนั้น ควรมีประสิทธิภาพการดูดความชื้นได้มาก เร็ว และนานพอที่จะป้องกันสินค้าระหว่างการขนส่งทางทะเลที่ยาวนาน

นอกจากนี้ วัสดุของบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ดูดความชื้น ก็มีความสำคัญเช่นกัน กล่าวคือ วัสดุบรรจุภัณฑ์ควรมีความแข็งแรง ไม่ขาดหรือแตกง่าย แต่ต้องสามารถให้ความชื้นไหลผ่านเข้าไปได้ และไม่ให้ความชื้นที่ดูดไว้แล้ว รั่วไหล/หยดคืน กลับออกมา